ah


ah
ah ah! interj ах, я, ех, а; ah wie interessant! я, колко интересно! (приятна изненада); Ah, tut das gut! ех, о, колко е хубаво, колко ми е добре! (облекчение, приятно чувство); ah so! а, така значи/така ли било (знак за разбиране).

Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch. 2014.